Yurtdışı Konsolosluklarda Kimlik Kartı Değişim ve Yenileme İşlemleri

Yurtdışı Konsolosluklarda Kimlik Kartı Değişim ve Yenileme İşlemleri. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları eski nüfus cüzdanlarını değiştirme ve yenileme işlemlerini yaparken bilmesi gereken husular.

Nüfus cüzdanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir

Nüfus cüzdanları, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri, kadının çift soyadı taşımak istemesi, kullanımdan dolayı yıpranma, fotoğrafın cüzdan sahibine artık benzememesi ve T.C. kimlik numarasının kaydedilmesinin istenmesi gibi nedenlerle yenilenmektedir.

Nüfus cüzdanı üzerinde hiçbir şekilde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz. Üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kötü kullanımdan dolayı yıpranması nedeniyle taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulan uluslararası aile cüzdanı ile herhangi bir işlem yapılmaz, ilgilisine cüzdanı yenilemesi gerektiği bildirilir.

Nüfus cüzdanı bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine verilir. Bir başka deyişle, yeni nüfus cüzdanı başvurusunun mutlaka temsilciliğimize gelerek şahsen veya vekâletnameyle yetkili kılınacak kişi tarafından yapılması ve teslim alınması gerekmektedir.

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar adına düzenlenecek nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılacağı için bu yaş aralığındaki çocukların da başvuru anında hazır bulunması gerekmektedir. 18 yaşından büyüklerin de şahsen müracaatı gerekir.

Evlilik birliğinin Türk mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni nüfus cüzdanı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

Çevrimiçi Temsilciliklerimizin veritabanı ile İçişleri Bakanlığı’nın Kimlik Paylaşım Sistemi arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Çevrimiçi olmayan Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı.

Pasaport (varsa).

Son 6 ay içinde çekilmiş iki (2) adet biyometrik fotoğraf. Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olmalıdır. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir (15 yaşından küçükler için fotoğraf gerekli değildir).

Vekalet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

(Visited 942 times, 1 visits today)