Yurtdışı Konsolosluklarda Kimlik Kartı Kayıp İşlemleri

Yurtdışı Konsolosluklarda Kimlik Kartı Kayıp İşlemleri. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları Kayıp kimlik nedeniyle konsolosluğa başvurduklarında yapılması gereken işlemler ve başvuru. Konsolosluk randevu’dan kimlik kartı kayıp başvurusu yapabilirsiniz.

Nüfus cüzdanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir

Kaybından dolayı yapılacak nüfus cüzdanı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, ehliyet, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde, başvuru anında yeni nüfus cüzdanı düzenlenebilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Nüfus cüzdanı değerli kağıt olup, harca tabidir. Ancak, kaybedilmesi halinde önceden uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Kaybından dolayı nüfus cüzdanı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Nüfus cüzdanı bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine verilir. Bir başka deyişle, yeni nüfus cüzdanı başvurusunun mutlaka temsilciliğimize gelerek şahsen veya vekâletnameyle yetkili kılınacak kişi tarafından yapılması ve teslim alınması gerekmektedir.

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar adına düzenlenecek nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılacağı için bu yaş aralığındaki çocukların da başvuru anında hazır bulunması gerekmektedir. 18 yaşından büyüklerin de şahsen müracaatı gerekir.

Evlilik birliğinin Türk mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

Çevrimiçi Temsilciliklerimizin veritabanı ile İçişleri Bakanlığı’nın Kimlik Paylaşım Sistemi arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Çevrimiçi olmayan Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Gerekli Belgeler

Türk Pasaportu, Türk ehliyeti veya Türk Aile Cüzdanı.

Son 6 ay içinde çekilmiş iki (2) adet biyometrik fotoğraf. Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olmalıdır. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir. (15 yaşın altındaki çocuklar için fotoğraf gerekli değildir).

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

(Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

(Visited 4.394 times, 13 visits today)