Yurtdışı Türk Başkonsolosluğu Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışı Türk Başkonsolosluğu Evlilik İçin Gerekli Belgeler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışı temsilciliklerinde evlenebilmesi için gerekli belgeler ve evlilik işlemleri hakkında detaylı bilgiye makalemizin devamında bulabilirsiniz.

Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),

Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları,

Şahitlerin (2 kişi) nüfus cüzdanları, (Evlilik günü ve saatinde şahitlerin de çiftlerle birlikte Dış Temsilciğimizde hazır bulunması gerekir).

Evlenmek isteyen çiftin her iki bireyinin de evlenmesine akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu. (Kan tahliline gerek yoktur. Doktor raporları sadece nikahları Temsilciliklerimizde kıyılacak çiftlerden istenmektedir),

Çiftin her iki bireyinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Kadın evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe, (Bu dilekçenin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenmesi mümkündür. Daha önce hazırlanmasına gerek yoktur).

Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,

Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,

Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,

Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi (Yurtdışında yaşayanlar için),

Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmamış olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),

Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).

Not: Yukarıda kayıtlı başvuru belgelerinin ilgili Dış Temsilciliğimize ibraz edilmesinden sonra, nikah için ayrı bir güne randevu verilmektedir. Bu nedenle, Dış Temsilciliklerimizde kıyılacak nikahlar için belirlenebilecek tarihler konusunda telefonla veya e-posta aracılığıyla önceden bilgi alınması gerekmektedir.

(Visited 168 times, 1 visits today)