Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Nedir Görevleri Nelerdir?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Nedir Görevleri Nelerdir?

Başkanlık

Başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu olarak 6 Nisan 2010 tarihinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurtdışındaki vatandaşlarımız, kardeş topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir.

Başkanlığımızın çalışmalarıyla, gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse kardeş topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir. Türkiye Burslusu öğrencilerimiz ise; dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olmaktadırlar.

Kurullar

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesine göre, Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere;

a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,
b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,
c) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu, oluşturulmuştur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.

(Visited 342 times, 1 visits today)