Yurtdışında Kimlik Kartı (TCKK ) Çıkartmak İçin Gerekli Belgeler, Başkonsolosluk Randevu

Yurtdışında Kimlik Kartı (TCKK ) Çıkartmak İçin Gerekli Belgeler, Başkonsolosluk Randevu. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Başvurusu (Doğum veya Değiştirme nedeniyle)

Öncelikle Türkiye’nin Yurtdışı temsilciliklerinden (Büyükelçilik,Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklarında Kimlik Kartı Çıkartmak  için randevu almanız gerekmektedir.

Konsolosluk işlemleriniz için randevunuzu https://www.konsolosluk.gov.tr/  adresinden internetten online olarak e-KONSOLOSLUK RANDEVU alabilirsiniz.

Ayrıca Türk Konsoloslukları Çağrı Merkezi olan Konsolosluk Randevu Çağrı Merkezine  00 90 312 292 29 29 nolu telefonu arayarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca bazı ülkelerde bulundukları ülkenin kodu ve Türk Konsolosluk Randevu Numarasından da randevu alınabilir. Bu ülkeler;

  • A.B.D. ve Kanada Başkonsolosluk Randevu Telefonu +1 888 566 7656
  • Almanya Başkonsolosluk Randevu Telefonu +49 30 30 807090
  • Avusturya Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +43720 115890
  • İngiltere Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +44203 6088090
  • Hollanda Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +311 076 60007
  • Fransa Başkonsolosluk Randevu Telefonu  +33 180 146335

Türk Başkonsolosluklarında Yeni Kimlik Çıkartma, Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

-Mevcut Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Doğum nedeniyle başvuranlar hariç)

-T.C. Pasaportu (varsa) /

-T.C. Uluslararası Aile Cüzdanı (varsa) /

-T.C. Sürücü Belgesi (varsa)/

-Velayet sahibi olduğunu gösteren mahkeme kararı (boşanmış anne veya babanın 18 yaşından küçük çocuğu adına başvuru yapması için)

-1 adet biyometrik fotoğraf (Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.)

NOT: On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere  biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

(Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

TCKK başvuruları yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabilmektedir. “Doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenen kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, kimlik kartları sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Kanuni süresi içinde (yurt dışında 60 gün) yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir.

Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni kimlik kartı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

(Visited 623 times, 1 visits today)