Yurtdışında Pasaport Kayıp ve Çalıntı Nedeniyle Konsolosluklara Başvurma

Yurtdışında Pasaport Kayıp ve Çalıntı Nedeniyle Konsolosluklara Başvurma. Yurt dışında seyahat eden vatandaşlarımızın seyahat sırasında pasaport,kimlik,cüzdan ve para kaybetmeleri halinde ne yapmaları gerektiği konusunda aşağıdaki makaleyi okumalarını öneririz.

Yurt dışında seyahat ederken pasaportunu kaybeden vatandaşlarımız kayıp ettikleri pasaportları ile ilgili işlemleri yapmak ve seyehatlarına devam etmek veya yeni pasaport çıkartmaları için konsolosluklara başvurmaları yeterli olacaktır.

Yurtdışına Çıkış sonrasında Kayıp / Çalıntı Pasaport veya Para İşlemleri

 • Eğer pasaportunuz çalınırsa, derhal yerel polise başvurunuz ve pasaportunuzu kaybettiğinize dair bir belge alınız (Bu bildirimi yapmanız pasaportunuzun üçüncü şahıslarca yasadışı kullanımı halinde haklarınıza zarar gelmemesini de sağlayacaktır.) Bu belge ile en yakın Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluğumuza giderek yeni pasaport başvurusu yapabilir veya Türkiye’ye dönüşünüzü teminen geçici pasaport alabilirsiniz.
 • Paranız ya da değerli bir eşyanız çalınırsa, yerel polise başvurunuz. Gerekirse bir avukat tutunuz. Bir hırsızlık olayının mağduru olmuşsanız, olayın olduğu yere en yakın polis karakoluna yazılı şikâyette bulunarak, çaldırdığınız eşya, para ve değerli kâğıtların listesini de içeren tutanağı mutlaka alınız. Bazı ülkelerde polis şikâyet almak istemeyebilir ve sizi en yakın Türk Temsilciliğine yönlendirebilir. Polisten tutanak almak konusunda ısrarcı olunuz.
 • Kredi kartınız/seyahat çekiniz çalınırsa/kaybolursa derhal bankanızla temasa geçerek kartınızı/çeklerinizi iptal ettiriniz.
 • Paranızın veya para yerine geçebilen kartlarınızı (kredi kartı vb.) kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde Türkiye’deki yakınlarınızla temasa geçerek size para göndermelerini isteyiniz. Paranızın tamamını kaybetmeniz/çaldırmanız hâlinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olabiliriz, ancak size kamu kaynaklarından borç para veremeyiz.

 

Bir Suçun Mağduru Olma Durumunda

 • Yerel polis ve yerel kanunlar hakkında size genel bilgi verebiliriz, ancak size hukuki yardım hizmeti sağlayamayız.
 • Herhangi bir suça ilişkin inceleme yapamayız. Delil toplayamayız. Birçok ülkede mahkemeler, davanın tarafları dışında kalan Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar dahil üçüncü kişilerin bilgi taleplerini reddetmektedirler. Bu nedenle, yerel makamlar ve mahkemeler önünde şahsi haklarınızı savunmak üzere avukat tutmanız gerekebilecektir. İhtiyaç duymanız hâlinde avukat (ya da tercüman) bulmanıza yardımcı olabiliriz.
 • Yargı sürecine müdahale edemeyiz ve mahkemece verilen kararların sizin lehinize çıkmasını sağlayamayız.
 • Tedavi görmeniz gereken durumlarda, sizi yerel hastane ve doktorlara yönlendirebiliriz. Ancak, hastane masraflarınızı karşılayamayız.
 • Fiziki zarar görmeniz hâlinde, birçok ülkede maddi ve manevi tazminat davası açabileceğinizi unutmayınız.

Gözaltı/Tutuklanma/Hapis

 • Tutuklandığınız takdirde bu durumunuzun ilgili Türk temsilciliğine bildirilmesini şahsen talep etmeniz gerektiğini unutmayınız. Bu konuda yerel makamlar tarafından bize bilgi verilmesini takiben sizinle en kısa zamanda görüşmeye çalışırız.
 • Personelimiz, gözaltına alınma/tutuklanma/mahkum olma gerekçeniz ne olursa olsun, önyargısız bir şekilde, sizi desteklemeye ve size yardımcı olmaya çalışır.
 • Tutuklanmanızı, aldığınız cezaları vb. resmi kanallardan Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlara bildiririz.
 • Yerel makamlar yasal şekilde salıvermedikçe, sizi hapisten veya tutukevinden çıkarmamız mümkün değildir. Türk vatandaşı olduğunuz için size özel muamele yapılmasını talep edemeyiz.
 • Hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek endişemizi dile getiririz.
 • Hapiste/gözaltında bulunduğunuz süre zarfında sizi belli aralıklarla ziyaret ederiz. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da hükümlü vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarının (sigara, gazete, diş macunu vb.)  karşılanması için özel bir kamu kaynağı veya bütçemiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu ihtiyaçlarınızı yakınlarınız ve hayırseverler kanalıyla temin etmeye de gayret ederiz.
 • Şahsınız için avukat temin edip, dava masraflarını karşılayacak bir kamu kaynağı veya bütçemiz bulunmamaktadır. Ancak, uygun bir avukatla temsil edilmeniz için avukat tavsiyesinde bulunabiliriz.

Olağanüstü Durumlar/Tahliye
Bulunduğunuz ülkede savaş, iç savaş, ayaklanma, doğal afet gibi durumların ortaya çıkması hâlinde, güvenlik nedenleriyle Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları/tahliye edilmelerini gerektiren gelişmeler olabilir. Böyle durumlarda Bakanlığımız dahil tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız eşgüdüm halinde hareket etmekte ve gelişmelerin anlık seyrine göre vatandaşlarımızın güvenli şekilde bulundukları yerden çıkartılmalarını teminen gerekli tedbirler alınmaktadır.
Bu çerçevede;

 • Güncel gelişmeleri basın-yayın organlarından takip etmeye gayret ediniz. İnternete erişiminiz varsa, Bakanlığımız web sitesinden (www.mfa.gov.tr) duyuru ve açıklamaları takip ediniz.
 • En kısa sürede en yakın Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (ABD ve Kanada’dan +1 888 656 76 56, diğer ülkelerden +90 312 292 29 29)   ile temas ediniz.
 • Bulunduğunuz bölgede varsa diğer vatandaşlarımız ile temas hâlinde olunuz.
 • Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimizin yönlendirmeleri çerçevesinde hareket ediniz. Buralardan edindiğiniz bilgileri aynı bölgede temas hâlinde olduğunuz diğer vatandaşlarımızla paylaşınız.
 • Bulunduğunuz yerde bir çatışma, saldırı vb. olayın vuku bulması hâlinde taraf olmamaya özen gösteriniz. Silahlı gruplarca gasp ve soygun eylemlerine girişilmesi hâlinde can güvenliğinizi ön planda tutacak şekilde hareket ediniz. Varsa diğer vatandaşlarımızla gruplar oluşturmaya çalışınız.
 • Bulunduğunuz bölgede ancak yerel güvenlik koşulları mevcutsa ve gündüzleri seyahat ediniz. Güvenli seyahat ortamı yoksa bulunduğunuz yerde sabit kalınız ve varsa mevcut haberleşme kanallarından (telefon, e-mail) Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Bakanlığımız ve/veya Konsolosluk Çağrı Merkezimize durumunuz ve konumunuz hakkında bilgi veriniz.
 • Tahliye operasyonları çok boyutlu planlama gerektirdiğinden sakin ve sabırlı olunuz.
 • Tahliye edilmeyi beklediğiniz yerde kalabalık bir grup oluştuğu takdirde, organize şekilde bekleyecek düzeni almaya gayret ediniz. Grup içerisinde ekip şefleri belirleyerek, grubu daha küçük alt gruplara bölüp tahliye anında seri hareket kabiliyeti kazanmaya yönelik hazırlıklı olunuz.

Bizi Nerede Bulabilirsiniz? 
Yurt dışındaki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine ve adreslerine T.C. Dışişleri Bakanlığının http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

(Visited 137 times, 1 visits today)