Yurtdışında Pasaportunu Kaybedenlerin Konsolosluk İşlemleri

Yasal yollardan yurt dışına çıktıkları tespit edilen ve haklarında herhangi bir arama kararı bulunmayan vatandaşlarımıza, yurt dışındaki temsilciliklerimizden başvuruda bulunmaları halinde 1 yıla kadar re’sen pasaport düzenlenebilmektedir. Ancak 1 yıldan fazla geçerlilik süreli pasaport başvurusunda bulunmak istemeleri halinde bağlı bulundukları Valilik ile yazışma yapılması gerektiğinden bu yazışmanın sonucuna göre pasaport düzenlenebilmektedir.

Aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz Konsolosluğa başvurmalısınız:

Nüfus cüzdanı,

Oturma izniniz varsa bağlı bulunduğunuz Yabancılar Dairesi’nden pasaportunuzun kaybolduğuna dair belge,

3 adet fotoğraf,

Pasaportunuzun nerede, ne zaman ve nasıl kaybolduğunu belirten dilekçe. Kayıp pasaportunuza yapılacak zayi işleminin tamamlanabilmesi için Türkiye’deki ilgili makamlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu işlemler 2 ay sürebilmektedir. Bu süre içinde Türkiye seyahat etmek istediğiniz takdirde adınıza seyahat belgesi düzenlenmesi mümkündür. Türkiye’den tekrar yurtdışına çıkabilmeniz için ikamet ettiğiniz yerleşim yerinin bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak yeniden pasaport çıkartmanız gerekmektedir.

Yurtdışında pasaportunu kaybeden veya kaçak durumda olup da ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşlarının seyahat belgesi almaları için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bulundukları ülkedeki dış temsilciliğimize başvurmaları gerekir.

kimliklerini ispatlayacak nüfus cüzdanı, eski pasaport veya sürücü belgesi

3 adet vesikalık fotoğraf

uçak bileti

Turizm veya ticari amaçla gelenlerin yerel makamlardan getirecekleri pasaportu kaybettiklerine ilişkin belge

Yurtdışında kaçak olarak bulunanların, iltica etmedikleri veya ilticalarını geri çektiklerine dair yazı ve sınır geçme belgesi (Grenzübertrittsbeschenigung)

Pasaport fotokopisiyle seyahat edilmesi mümkün değildir.

Böyle bir durumda en yakın konsolosluğa başvurabilirsiniz. Konsolosluklarımız tarafından adınıza seyahat belgesi düzenlenecektir.

Seyahat Belgesi, acil durumlarda kişinin yalnızca Türkiye’ye seyahat edebilmesini sağlayan ve yalnızca dış temsilciliklerimiz (konsolosluklar ve büyükelçiliklerin konsolosluk şubeleri) tarafından düzenlenen bir belgedir.

Seyahat belgeleri aynı gün içinde düzenlenebilmektedir.

Seyahat belgesi en fazla 1 ay süreyle geçerlidir ve Türkiye’ye girdikten sonra işlevini tamamladığı için bir daha kullanılamamaktadır.

Acil durumda gerçekleştirilen seyahatin bitiminde Türkiye’den yurtdışına tekrar çıkabilmeniz için e-Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

(Visited 2.386 times, 1 visits today)