Yurtdışında Seçim İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışında Seçim İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Oy kullanma yaşı kaçtır?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, 09.05.2012 tarihinde kabul edilen 6304 sayılı Kanun gereği, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 09.05.2013 tarihinden sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi, Halkoylaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışı temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

urt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği), www.ysk.gov.tr internet sayfasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden gerekli bilgileri girerek ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına yazarak sorgulayabilirsiniz.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?

Seçmen niteliğine sahip ve yurtdışında ikamet etmesine rağmen, Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan veya adres bilgisinde eksiklik tespit edilen vatandaşlarımızın, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt olabilmeleri veya adres bilgilerini güncelleyebilmeleri için;

– En yakın yurtdışı temsilciliğine nüfus cüzdanları ile başvurarak “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için adres beyan formu”nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri veya sözkonusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma nüfus cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurtdışı temsilciğine ya da kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri gerekmektedir.

– Dış temsilcilik bulunmaması halinde, ““Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için adres beyan formu” nun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma nüfus cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmen oyunu nasıl kullanır?

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun denetimi altında, sandık kurulmasına karar verilen temsilciliklerde seçmen oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanından veya pasaportundan kimliğini tespit eder. Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir.

Gümrük kapılarında oy nasıl kullanılır?

“Gümrük kapılarında seçmenin oy vermek için geldiğinde sandık kurulu başkanı, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgeler veya pasaportundan, kimliğini tespit eder. Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfı ile “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer ve oy verme işlemini genel esaslara göre tamamlar, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir.”

Yurt dışı seçmen listeleri ile ilgili nereye itiraz edilebilir?

Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

Yurtdışında kullanılan oylar nerede sayılır?

Yurtdışından gelen oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun gözetimi ve denetimi altında açık olarak sayılır ve tutanak altına alınır. 298 sayılı Kanunun 20/A maddesi 11. fıkrası ile bu görev Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna verilmiştir. “Yurtdışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbalarını genel esaslara uygun bir şekilde yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra; bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği bir asil bir yedek üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu kurmak suretiyle denetimi altında açtırarak sayım ve dökümünü yaptırmak, tutanak tutturmak ve birleştirme işlemlerini yapmak, ayrıca geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirmek ve Ankara İl Seçim Kuruluna iletmek.”

(Visited 183 times, 1 visits today)