Yurtdışında Türk Konsolosluklarında Hangi İşlemler Yapılır?

Yurtdışında Türk Konsolosluklarında Hangi İşlemler Yapılır? Konsolosluk İşlemleri, Konsoloslukların görevleri. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları veya seyahat için yurtdışına giden Türk Vatandaşları yurtdışında bulunan Türk Dış Temsilciliklerinde (Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Fahri Konsolosluklar) hangi işlemleri yapabilirler.

Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarımız aşağıda tek tek saydığımız hizmetleri e pasaport randevusu almak suretiyle yapabilirler:

Konsolosluk Doğum Tescili Başvurusu: (Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuklar İçin) Posta ile başvurabilirsiniz. Doğum Tescili Başvurusu (Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuklar İçin) Babalık tanıma senedi ile çocuğu tanıma (dış temsilcilikte) e konsolosluktan Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir. Babalık tanıma senedi ile çocuğu tanıma (yerel makamlar huzurunda) Posta ile başvurabilirsiniz. Doğum tescili (Baba çocuğu tanımıyor. Çocuk annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydedilecek.) Posta ile başvurabilirsiniz.

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Başvurusu: e Konsolosluktan Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Konsoloslukta Nüfus Cüzdanı Yenileme/Değiştirme Kimlik Kartı Başvurusu :(Yıpranma veya kimlik bilgilerindeki değişiklik nedeniyle)Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Eski Nüfus Cüzdanı Yenileme Başvurusu (T.C. kimlik numarası olmadığı için)Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Konsolosluk Kaybından Dolayı Yeni Nüfus Cüzdanı Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Nüfus Kayıt Örneği Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Adres Beyanı Başvurusu: Posta ile başvurabilirsiniz.


Dış Temsilcilikte Evlilik Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Evlenme Ehliyet Belgesi Başvurusu: (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik İçin)Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Evlilik Tescili Başvurusu: (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)Posta ile başvurabilirsiniz.

Aile Cüzdanı Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Uluslararası Evlilik Kayıt Örneği (Formül B) Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu: Yeni pasaport başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Kaybından Dolayı Yeni Pasaport Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Pasaportsuz (Yasadışı Yollardan) Yurtdışına Çıkanların Pasaport Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Hususi Pasaport Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Hizmet Pasaportu Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Pasaport Teslim Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Geçici Pasaport Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Askerlik Erteleme Başvurusu İlk Erteleme Başvurusu:

İşçi/işveren/Gemi Adamı statüsünde Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Birden Fazla Tabiiyetli Statüsünde Askerlik Erteleme Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Özel Öğrenci Statüsünde: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Müteakip (İkinci veya daha sonraki) Erteleme Başvurusu

İşçi/İşveren/statüsünde: Posta ile başvurabilirsiniz.

Gemi Adamı statüsünde: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Özel Öğrenci Statüsünde: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Dövizle Askerlik Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Askerlikten Muafiyet Başvurusu

Askerlik Yapmaya Engel Sağlık Sorunu Nedeniyle Muafiyet Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Birden Fazla Tabiiyetliler İçin Muafiyet Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Muafiyet Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Yedek Subay Aday Adaylarının Sevk Öncesi Hazırlık İşlemleri Posta ile başvurabilirsiniz.

Cezalı Yükümlü İşlemleri Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Vekaletname Düzenletme Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İmza-Mühür Tasdiki Başvurusu:

Yabancı Makamlardan Alınan Belgenin İmza-Mühür Tasdiki: Posta ile başvurabilirsiniz.

Yeminli Tercümanın İmza-Mühür Tasdiki: Posta ile başvurabilirsiniz.

Suret Tarzında Belge Düzenletme Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Sözleşme Düzenletme Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu

Ana veya Babaya Bağlı Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu: (18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler)Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Yeniden Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İstisnai Vatandaşlık Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Çok Vatandaşlık Tescili Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İzinle Türk Vatandaşlığından Çıkış Başvurusu

Türk vatandaşlığından ilk çıkış başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Vatandaşlıktan çıkma izin ve/veya çıkma belgesinin teslimi başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Mavi Kart Başvurusu

Mavi Kart Yenileme/Değiştirme Başvurusu

Vatandaşlıktan Çıktıktan Sonra Medeni Durumunda veya Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olmayanlar İçin: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Vatandaşlıktan Çıktıktan Sonra Medeni Durumunda veya Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar İçin: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Kaybından Dolayı Mavi Kart Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneği Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Cenaze Nakil Belgesi Başvurusu (Türkiye’ye defnedilecekler için): Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Ölüm Tescili Başvurusu: Posta ile başvurabilirsiniz.

Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Tereke Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


Adli Sicil Belgesi Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Tebligat Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Hukuk Danışmanı İle Görüşme Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.


e-Devlet Şifresi Başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

(Visited 202 times, 1 visits today)