Yurtdışında Yabancı Makamlarda Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

Yurtdışında Yabancı Makamlarda Evlenmek İçin Gerekli Belgeler. Yurtdışında yaşarken evlenmek isteyen Türk vatandaşlarının yabancı makamlar nezdinde evlenmeleri mümkün. Yabancı evlendirme makamlarında evlenmek isteyen Türk vatandaşlarının evlenmek için hazırlayacakları belgeler nelerdir?

  1. Çiftin evlenmek istediğine dair imzalı dilekçesi (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Temsilciliklerimizde imzalamaları gerekmektedir),
  2. Evlenmek isteyen çiftin nüfus cüzdanları, (yabancı olan veya birden fazla tabiiyetli olanların yabancı ülke kimliği veya pasaportu da gerekli (ausl. Personalausweis oder Reisepass)
  3. Çiftin her iki bireyinin de son altı ay içinde çekilmiş üçer (3) adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),
  4. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
  5. Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar,
  6. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
  7. Yabancı yerel makamlardan alınacak medeni durum belgesi (erweiterte Meldescheinigung, Aufenthaltsbescheinigung mit Familienstand),
  8. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 17 yaşını doldurmamış olması halinde, velinin izni; veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür),
  9. Evlenecek olan erkeğin ve/veya kadının 16 yaşını doldurmuş olması halinde, ilgili hakimin izni (Kişilerin kendi rızası ile evlilikleri 17 yaşını doldurmuş olmaları ile mümkündür).
(Visited 128 times, 1 visits today)