Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Türkçe Eğitimlerine Devlet Desteği

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Türkçe Eğitimlerine Devlet Desteği

Türkçe ve Eğitim

1960’lı yıllarda başlayan iş gücü göçüyle yurtdışına işçi olarak giden vatandaşlarımız zamanla gittikleri ülkelerde kalıcı olmuş, aile birleşimleri ve yeni nesillerle birlikte bugün sayıları 6 milyonu aşan Türk diasporasının temellerini atmışlardır. Göç sürecinin başından itibaren anadil ve bulunulan ülke dilinin öğrenilmesi konuları vatandaşlarımızın sürekli gündeminde olmuş; bir taraftan yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmeye gayret ederken, diğer taraftan kendi dil ve kültürlerini muhafaza etmeye çalışmışlardır.

Eğitim, yurtdışındaki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata katılımları açısından belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Yeni nesil çocuk ve gençlerimizin anadil ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi, kaliteli eğitim imkânlarından faydalanmaları, akademik alanda rekabet edebilir bir eğitim alarak topluma karışması, hem bulundukları ülke açısından hem de anavatanları ile olan ilişkileri açısından önem arz etmektedir. Eğitim anlamında donanımlı gençlerin yetişmesi, yurtdışındaki vatandaşlarımızın istihdam oranlarının artmasının yanı sıra, toplumsal hayatta yer edinerek daha başarılı noktalara gelmesine de katkı sağlayacaktır. Dedeleri ve babaları işçi olarak giden yeni nesil gençlerimizin, bugün işveren ve yönetici olarak topluma karışmalarında eğitim en başat rol olarak karşımıza çıkmaktadır.

YTB bu noktadan hareketle, yurtdışındaki çocuk ve gençlerimizin okul eğitimlerine destek olmak, ailelere rehberlik sağlamak, dil becerilerini geliştirmek, yükseköğretime devam eden öğrencilerin akademik gelişimini teşvik ederek mesleki ve kişisel yetkinlikleri arttırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu konuda yürütülecek çalışmaları desteklemektedir.

(Visited 91 times, 1 visits today)