Yurtdışından Dövizli Askerlik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yurtdışından Dövizli Askerlik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar. Yurtdışında (Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya,İngiltere vb ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları dövizli askerli başvurusunda bulunurken nelere dikkat etmelidir?

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Bu duyuru sadece; 1979 doğumlu olanlar ve 1978 doğumlular hariç, daha önceki bir yılda (örneğin; 1977, 1976 ,1975…) doğmuş olan 38 yaşından büyük Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımıza yapılmaktadır.

1111 Sayılı Dövizli Askerlik Kanunu uyarınca 1.000.- Euro’yu ödemek suretiyleaskerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve Hannover Başkonsolosluğu görev bölgesinde ikamet eden 1979 doğumlu ve daha önceki bir yılda (1978 te doğanlar hariç) doğmuş olan 38 yaşından büyük Askerlik Yükümlüsü
vatandaşlarımızın, en geç 29 ARALIK 2017

tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurarak belirtilen döviz miktarını ödemeleri gerekmektedir.

Sadece bu durumda olup başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri 29.12.2017 tarihine kadar randevusuz olarak yapılabilecektir.

“Dövizle Askerlik” başvurusu sırasında getirilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru için en son tarih olan 29 ARALIK 2017
tarihine kadar müracaatını tamamlamamış olanlar Türkiye’de uzun dönem (12 ay) askerlik hizmetini yerine getirme mecburiyetinde olacaklardır. Bu bakımdan, müracaatların son haftaya bırakılmaması, işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi bakımından yararlı görülmektedir.

 

Diğer taraftan, daha önceki yıllarda müracaat ederek 1.000 Euro’dan fazla ödeme yapmış ancak ödemelerini tamamlamamış bulunan 1979 doğumlu dövizle askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmadan Türkiye’deki askerlik şubelerine başvurarak terhis belgelerini talep etmeleri yeterli olacaktır.

Vatandaşlarımıza önemle ve saygıyla duyurulur.

T.C. Hannover Başkonsolosluğu

“DÖVİZLE ASKERLİK” BAŞVURUSU YAPACAKLARIN BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER:

1) Nüfus Cüzdanının aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi,

2) Türk Pasaportunun aslı ve resimli sayfasının bir adet fotokopisi,

3) Alman oturma izninin (AUFENTHALTSTİTEL) aslı ve bir adet fotokopisi,

(Aynı zamanda Alman vatandaşı olanlar için (“Dövizle Askerlik başvurusu yapıldığı tarihte Alman vatandaşlığı kayıtlı değil ise, öncelikle Vatandaşlık Servisinde Alman vatandaşlığı kaydettirilecektir);

– EİNBURGERUNGSURKUNDE’nin aslı,
– Alman kimliği ve 1 adet fotokopisi.
– Kişi doğduğu tarihte anne veya babadan birinin yada her ikisinin de Alman vatandaşı olması halinde, anne yada babanın “Einbürgerunsurkunde”si ve başvuru sahibinin “Uluslasrarası Doğum Belgesi (internationale Geburtsurkunde) getirilecektir.

4) “VERSİCHERUNGSVERLAUF” aslı ve bir adet fotokopisi (en az 3 Yıl çalışarak emeklilik sigortasına pirim ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik süreleri (Arbeitslosenzeit),
“geringfügige Beschäftigung” ve “Minijob”süreleri de çalışmışlık süresi olarak değerlendirilmektedir.

A) Çalışanlar İçin: İşyerinden alınacak Çalışma belgesi (Arbeitsbesheinigung) veya son maaş belgesinin (Lohnabrechnung) aslı ve bir fotokopisi.

B) İşsiz Olanlar İçin: İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan alınan (Arbietsamt, ArGe oder Eingliederungsbescheid) ve bir adet fotokopisi.

C) Serbest İşsahibi Olanlar İçin: İşyeriaçma müsaadesi (Gewerbeschein oder Gewerbe Anmeldung) en az 4 yıllık vergi bildirimi(Steuerbescheid) belgelerinin aslı ve birer adet fotokopisi istenmektedir.

5) 3 adet fotoğraf

6) Askerlik ücreti 1000 € tutarındadır ve ödeme başvurunun alındığı gün yapılacaktır.

*Ödeme yapmadan önce Başkonsolosluğumuzda ön işlem yapılacaktır.

**Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte (27.01.2016) 38 yaşını tamamlamış yada yaşı daha da büyük olanların (1978 yılında doğmuş olanlar hariç), 1000 € ödeme hakkından yararlanabilmeleri için en geç 29.12.2017 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları zorunludur. Belgeleriniz kontrol edildikten sonra paranın ödenmesi ile birlikte başvuru alınmış kabul edilir. Yükümlünün Başkonsolosluğumuza gelerek sadece belgelerini göstermesi başvurunun yapılmış olduğu anlamına gelmez.

***Yukarıda istenen belgeler ile şahsen Başkonsolosluğumuza müracaat edilmesi gerekmektedir.

(Visited 315 times, 1 visits today)