Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilcilikleri Adres, Telefon ve İletişim Bilgileri

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilcilikleri Adres, Telefon ve İletişim Bilgileri. Dışişleri Bakanlığının yurt içinde bulunan temsilciliklerine iş yapar? Dışişleri Bakanlığının yurt içinde nerelerde temsilcilikleri var?

İrtibat bürolarının görevleri şunlardır:
a) Kurumsal işbirliği ile ilgili görevler:
1) Yerel makamların, mahalli idarelerin ve meslek kuruluşlarının dış ilişkilerinin
yürütülmesinde bu makam ve kuruluşlara danışmanlık desteği sağlamak.
2) Türkiye’nin dış ilişkilerini ve dış siyasetini ilgilendiren konu, sorun ve gelişmeler
hakkında yerel makamlar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyon
sağlanması amacıyla il valiliklerince düzenlenen eşgüdüm toplantılarına katılmak veya gerekli
görülen hallerde bu toplantıları ilgili il valilikleri ile birlikte tertip etmek.
3) Görev bölgelerindeki illerin yurtdışı tanıtımına, dış ticaretine ve mücavir ülkelerle
ilişkilerine katkı sağlanmasına yönelik öneri ve projelerin hazırlanması, olabilecek yardımların
koordinasyonu ile yabancı resmi fonların tahsisine yönelik çalışmalarda bulunmak veya bu
fonların kullanımında yerel makamlara, mahalli idarelere ve meslek kuruluşlarına destek
sağlamak.
b) Yabancı temsilcilik ve yabancı heyetlerle ilgili görevler:
1) Görev bölgelerinde faaliyet gösteren yabancı ülke ve uluslararası kuruluş
temsilcilikleri ile ilgili diplomatik işlemleri yürütmek üzere Bakanlığın ilgili birimleri ile
koordinasyonu sağlamak ve ilgili makamlarla gerekli yazışmaları yapmak.
2) Görev bölgelerinde faaliyet gösteren yabancı ülke ve uluslararası kuruluş
temsilciliklerinin yerel makamlar ile irtibat ve işbirliğine yardımcı olmak.
3) Yabancı temsilcilikler tarafından talep edilen veya görev bölgelerini ziyaret eden
yabancı heyetler için gerekli olan güvenlik önlemleri hakkında ilgili Valiliği bilgilendirmek.
4) Görev bölgelerine yapılan yabancı heyet ziyaretlerini Bakanlığın ilgili birimleriyle
koordine etmek.
c) Kamu diplomasi, eğitim ve diğer konular ile ilgili görevler:
1) Dış politika gündemindeki konular ve öncelikler hakkında yerel halkın, yerel
makamların, üniversitelerin, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesini sağlamak
başta olmak üzere, her türlü kamu diplomasisi faaliyetini planlamak ve yürütmek.
2) Görev bölgelerinde yer alan il valilikleri ve ilçe kaymakamlıklarında, Bakanlıkta
görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarınca yapılabilecek stajlara ilişkin
programları koordine etmek; diğer kurum ve kuruluşlara mensup personel ile üniversite
öğrencileri için irtibat bürosunda staj programları sağlamak.
3) Varsa mücavir ülkelerin Türkiye ile olan ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal
ilişkilerinin görev bölgelerindeki sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama etkileri hakkında
Bakanlığa rapor ve öneriler sunmak.

Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilcilikleri

ANTALYA

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilciliği
Adres: T.C. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilciliği, T.C. Antalya Valiliği Yeni Binası Bayındır Mahallesi, Gazi Bulvarı Muratpaşa/Antalya
Telefon: +90 242 238 51 40- +90 242 238 51 41
Faks: +90 242 238 51 43
E-posta: antalya@mfa.gov.tr

EDİRNE

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği
Adres: Paşakapısı Güney Köşkü, Hükümet Caddesi No:19, 22100 Edirne
Telefon: 0284/ 214 99 70
Faks: 0284/214 99 71
E-posta: edirne@mfa.gov.tr

GAZİANTEP

Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği
Adres: Tepebaşı Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi No:17 Şahinbey GAZİANTEP
Telefon: 0342 212 00 36 / 0342 211 00 38
Faks: 0342 211 00 39
E-posta: gaziantep@mfa.gov.tr

İSTANBUL

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği
Adres: Katar Caddesi, No: 61, İstinye Mahallesi, 34460, Sarıyer, İstanbul
Telefon: 0212/ 359 84 06-07-08-09 ve 359 89 10
Faks: 0212/ 323 10 44
E-posta: istanbul@mfa.gov.tr

İZMİR

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği
Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:1119, Üçkuyular-İzmir
Telefon: 0232/299 10 19
Faks: 0232/ 248 00 86
E-posta: disisleri.izmir@mfa.gov.tr
(Visited 1.082 times, 1 visits today)